Folketinget vedtog i går, at der skal strammes op på regler om uddannelse, sikkerhed og økonomisk ansvarlighed for varebiler


Af: altomvarebiler.dk

Transportministeren skal nu til at gå Godskørselsloven efter i sømmene og indrette den, så den også omfatter varebiler. Det blev en kendsgerning, da Folketinget i går besluttede, at de omkring 5.000 virksomheder, der beskæftiger sig med godskørsel i varebiler, skal have ordnede forhold og underlægges samme krav til uddannelse og udstyr som deres tungere kollegaer i lastbilbranchen.

Der skal stilles krav til virksomhedens faglige kvalifikationer, økonomi, restancer til det offentlige, vandel og god skik, virksomhedsform og forretningssted samt til uddannelse af varebilschauffører, skriver DTL Danske vognmænd.

Bureaukratisk helvede

Og udsigten til en granskning af reglerne for varebiler i forhold til Godskørselsloven glæder foreningens administrerende direktør, direktør Erik Østergaard.

– Nu ved jeg godt, at transportministeren har gjort en del ud af at male en vis herre på væggen, hvis der indføres ordnede forhold for varebilstransportører. En række argumenter – lige fra konkurrenceforvridning i forhold til udlandet og til et bureaukratisk helvede samt trussel om gebyrpålæggelse af hele transportbranchen – er føget rundt i luften, at problemerne er derude, siger han til foreningens hjemmeside.

– Jeg ved ikke, hvis sag ministeren har kæmpet. Men jeg kan sige, at det er branchen selv, der vil det her. Det er dokumenteret. Hvilket bedre argument er der? Polen – et land som ellers har forvoldt en del skade på den danske godskørsel – er nu selv blevet ramt af problemer med social dumping på vare- og kurerbilsområdet. En skæbnens ironi, ville nogen sige. Men det viser jo.

De blå stemte imod

Ud over de to forslagsstillere, socialdemokraterne Rasmus Prehn og Christian Rabjerg Madsen, har også DF’s transportordfører Kim Christiansen været aktiv i processen op til gårsdagens afstemning.

Før sidstebehandlingen stillede han forslag om at fjerne reglerne om hviletidsregler for varebiler fra forslaget, hvilket blev vedtaget. Dermed bliver varebilerne altså ikke i denne omgang tvunget til at køre under de samme regler om kørehviletid, som gælder for lastbiler over 3.500 kg.
Forslaget blev vedtaget med stemmerne 73 mod 39. For stemte rød blok sammen med Dansk Folkeparti.

2016-06-02T08:28:48+00:0002/06/2016|