Varebilsloven: Godskørsel for fremmed regning i varebil

Opdateret 2. juni 2019

Fra den 1. juli 2019 stilles der nye krav til vognmænd og chauffører, som transporterer gods for fremmed regning i varebil. Kravet gælder, hvis godset har en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods, og hvis varebilen eller vogntoget (varebil med anhænger) vejer over 2.000 kg og til og med 3.500 kg.

Krav til varebilsvognmænd

Varebilsvognmænd, der transporterer gods for fremmed regning, skal bl.a. have en uddannelse som varebilsvognmand og en varebilstilladelse.

Bemærk: eksisterende vognmænd har mulighed for at blive fritaget fra uddannelse.

Se listen over godkendte uddannelsescentre

Ansøgning om varebilstilladelse

For at få en varebilstilladelse skal varebilsvognmanden eller transportlederen sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen. Sender du din ansøgning senest den 1. april 2019, udstedes tilladelsen med gyldighed fra den 1. juli 2019, hvor tilladelseskravet for varebiler træder i kraft.

Ansøgning om varebilstilladelse på Virk.dk

Fritagelse fra varebilsvognmandskursus og/eller prøve

Du kan fritages fra krav om både uddannelse og prøve, hvis du kan dokumentere, at du i perioden den 1. juli 2017 til den 30. juni 2019 har drevet en vognmandsvirksomhed, som bliver omfattet af det nye tilladelseskrav til varebiler.

Ansøgning om fritagelse på Virk.dk

Krav til varebilschauffører

Varebilschauffører, som kører med gods for fremmed regning i varebil, skal have en uddannelse som varebilschauffør og et varebilschaufføruddannelsesbevis.

Bemærk: hvis du allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), skal du ikke fortage dig mere i forhold til de nye regler.

Sådan får du et varebilschaufføruddannelsesbevis

For at få et varebilschaufføruddannelsesbevis skal du gennemføre en grunduddannelse eller en efteruddannelse som varebilschauffør. Formålet med uddannelsen er at sikre, at du som chauffør har de nødvendige kvalifikationer.
Du kan gennemføre den grundlæggende uddannelse fra den 1. januar 2019.
Hvis du gennemfører uddannelsen før den 1. juli 2019, vil du få et varebilschaufføruddannelsesbevis, som er gyldigt fra den 1. juli 2019, hvor uddannelseskravet træder i kraft.

Se listen over godkendte uddannelsescentre

Kørsel i Tyskland

Køre- og hviletid ved kørsel i Tyskland

Køretøjer, der anvendes til godstransport, og hvis maksimale tilladte tilladt totalvægt, herunder påhængskøretøjer eller sætt
evo gne, er på mere end 2,8 tons og højst 3,5 skal følge køre og hviletidsreglerne i Tyskland.

Dette gøres ved at føre logbog. Logbogen skal hele tiden være ajourført, hvilket vil sige, at når en aktivitet er slut tegnes
en linje fra start til
sluttidspunktet for aktiviteten. Logbogen er som nævnt en ren tysk national regel, hvorfor kravet om at føre logbog kun gælder fra grænsen af!

Klik på billedet på åbne logbogen som PDF

Materiale vedr. Varebilsloven

Godskørsel for fremmed regning i varebil

Tilladelseskrav til varebiler efter godskørselsloven

Tjek de nye regler for varebilsvognmænd

Her er hvad du skal vide om den kommende varebillov.