Der har indsneget sig en fejl i nogle medier, med overskrifter som nedenstående:

”Justitsminister Mette Frederiksen udnytter en undtagelse i EU’s køre/hviletidsregler og øger afstandsgrænsen til 100 km for post- og pakketransporter i køretøjer under 7,5 tons.
Den nye bekendtgørelse er i høring til den 23. februar”.

Det er bare ikke helt rigtigt og kan få pakketransportørerne til at tro, at de er undtaget hvis de køber en 7,5 tons bil.

Det er denne paragraf det drejer sig om:

”§ 2, litra d, affattes således:
»Køretøjer eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons, som benyttes af befordringspligtige virksomheder, jf. definitionen i artikel 2, nr. 13, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet, til at omdele forsendelser som led i befordringspligten. Disse køretøjer må kun benyttes inden for en radius af 100 kilometer fra virksomhedens hjemsted og på den betingelse, at kørslen Af køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet.«”

For det første, så er chaufførens hovedaktivitet at køre, når pakketransportørerne distribuerer pakker.
De af fællesskabets posttjenester, der har en befordringspligt er i Danmark, er Post Danmark og kun for så hvidt angår små breve.
Her har de pligt til, efter loven, at køre ud med A breve også til de fjerneste egne, om der kun er et enkelt brev, hver eneste dag.

Der er ingen af pakketransportørerne/kurer, der er omfattet af ”befordringspligten”. Det er udelukkende et forhold mellem den enkelte pakketransportør/kurer og kunden.

2015-03-12T11:40:38+00:0012/03/2015|